image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 1341
Kế hoạch số 05/KH- UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 cải cách hành chính năm 2023, đồng chí Phạm Minh Hải - chủ tịch UBND xã ký Lĩnh vực: cải cách hành chính
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới