image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch rà soát, điều tra hộ nghèo năm 2023
Lượt xem: 20
Kế hoạch số 67/KH- UBND xã về điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022 - 2025
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới