image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 1809
Kế hoạch số 25/KH- UBND xã ban hành ngày 6/3/2023 về chuyển đổi số xã Vinh Quang năm 2023 Lĩnh vực: chuyển đổi số
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới