image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
Lượt xem: 17
Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 19/02/2023 của UBND xã Vinh Quang ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống QLCLtheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới