image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 10
Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới