image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 20
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/03/2023 truyền thông về chuyển đổi số xã Vinh Quang năm 2023
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới