image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nghị quyết số 10/NQ- HĐND ngày 10/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương phê duyệt đầu tư dụ án đầu tư cơ sở hạ tầng đầu tư nông thôn mới kiểu mẫu xã Vinh Quang
Lượt xem: 19
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới