image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo kết quả kỳ họp thứ X, Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 7

THÔNG BÁO

Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang

Khóa XXIII, Nhiệm kỳ 2021-2026

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 22/KH- HĐND ngày 10/11/2023 về chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10 và Quyết định số 19 ngày 07/12/2023 của Thường trực HĐND xã Vinh Quangvề việc triệu tập kỳ họp thứ 10 HĐND xã khoá XXIII.

Ngày28/12/2023, HĐND xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong toàn xã, HĐND xã đã tổ chức thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, thông qua 03 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu – chi ngân sách của xã và nhiều báo cáo quan trọng khác. Sau đây là kết quả chủ yếu:

1. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Nghe thông báo của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, đại biểu HĐND xã thống nhất cao nhận định: Năm 2023, UBND xã đã nghiêm túc, kịp thời cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giữ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành, lĩnh vực duy trì mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.064,7 tỷ đồng = 100% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 17,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm = 100%KH. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, Nhân dân tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ.

Bên cạnh những cố gắng và kết quả đã đạt được, các vị đại biểu HĐND xã cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như: Chỉ tiêu năng suất lúa cả năm; chỉ tiêu tổng đàn gia súc; tình hình an ninh trật tự còn có lúc tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là tình hình trộm cắp vặt; công tác quản lý đất đai có mặt còn hạn chế; Công tác gọi công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự còn khó khăn; Công tác giải phóng mặt bằng ở một số thôn còn khó khăn, vướng mắc…

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 10 điểm.Tổng số có 430 cử tri tham dự với 35 nội dung ý kiến vào nội dung kỳ họp

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND xã tổng hợp đầy đủ, khách quan trình tại kỳ họp và được chuyển đến UBND xã để xem xét, giải quyết, trả lời cử tri phát thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của xã để Nhân dân trong xã được biết.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã và đại biểu khách mời đã thảo luận với  06 lượt ý kiến về các nội dung của kỳ họp theo định hướng của Chủ toạ kỳ họp. Hầu hết các đại biểu bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND xã được chuẩn bị công phu, chu đáo; các nội dung trình tại kỳ họp đều sát với tình hình thực tế.

Các đại biểu nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và chủ đề năm 2024 là “ Tăng cường công tác quản lý đất đai – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”. Đồng thời, tham gia ý kiến đối với các lĩnh vực như: Công tác giao thông, thuỷ lợi, điều tiết nước, ANTT, thu phí và lệ phí tại Ban công an xã. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần đổi mới, thiết thực, mang tính xây dựng. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với hoạt động chung của xã, phản ánh trung thực ý nguyện của cử tri và Nhân dân trong xã.

Sau thảo luận thay mặt UBND xã đồng chí Chủ tịch UBND xã đã báo cáo, giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri và đại biểu HĐND xã quan tâm, có liên quan đến hoạt động điều hành của UBND xã trên các lĩnh vực, chỉ rõ trách nhiệm của các ngành, cơ sở thôn và những giải pháp để khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trước HĐND và cử tri trong xã, thể hiện quyết tâm của tập thể UBND xã trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2024.

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu, Chủ toạ kỳ họp đã tiến hành thông qua 03 nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND xã, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân xã nhà gồm:

- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024.

- Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp năm 2024.

- Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024.

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã khoá XXIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đề ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân toàn xã. Công tác chuẩn bị kỳ họp nhận được sự quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao của Thường trực HĐND huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng uỷ; sự tích cực chủ động, phối hợp của TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND, các ban, các ngành, đoàn thể và cử tri trong toàn xã. Các đơn vị được giao chuẩn bị nội dung kỳ họp đã chủ động, khẩn trương, trách nhiệm góp phần tạo nên thànhcông chung của kỳ họp.

Đề nghị các các vị đại biểu HĐND xã tại các thôn phối hợp với y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã báo cáo với cử tri Thông báo này và nội dung các Nghị quyết đã được HĐND xã thông qua tại kỳ họp./.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới