image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 11
Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới