image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Về việc phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh Lùn sọc đen và sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023
Lượt xem: 1660
Nhân dân trên địa bàn xã Vinh Quang tập trung cao cho việc phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh Lùn sọc đen và sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023

Hiện nay, trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh rộ rầy cám đang nở rộ nhiều nơi có mật độ rầy cao trên 500 con/m2 , cá biệt có nơi 1.500-2.000 con/m2. Thời gian tới mật độ rầy lưng trắng tiếp tục gia tăng trên đồng ruộng, nguy cơ rầy mang vi rút Lùn sọc đen truyền bệnh gây hại lúa trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5: Mật độ sâu non phổ biến 6-7 con/m2; nơi cao 20 con/m2 ; cá biệt có điểm 50-60 con/m2 (sâu chủ yếu tuổi 2 và tuổi 3) Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 phát sinh, phát triển và gây hại với mật độ cao hơn hàng chục lần so cùng kỳ năm 2022 và những năm gần đây, phân bố trên diện rộng. Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND huyện Tiên Lãng về việc chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh Lùn sọc đen và sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023. Hướng dẫn số 02/HD-TVTL ngày 01/8/2023 của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tiên Lãng về việc Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ rầy lưng trắng phòng (chống bệnh Lùn sọc đen) và sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh Lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây ra, giảm áp lực sâu bệnh hại lúa và bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa năm 2023, Ủy ban nhân xã yêu cầu:Các đồng chí Ban chỉ đạo sản xuất xã, các hợp tác xã, lãnh đạo các thôn tăng cường bám sát đồng ruộng kiểm tra, xác định cụ thể diện tích phải phun trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5, tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật, cụ thể:

- Đối với rầy lưng trắng và bệnh Lùn sọc đen hại lúa:

+ Phun trừ triệt để rầy lưng trắng trên những diện phát hiện rầy dương tính với vi rút Lùn sọc đen và khu vực xung quanh. Trên những diện tích có mật độ rầy cám cao từ 15 - 20 con/khóm trở lên phải phun trừ để hạn chế nguồn gây bệnh. Kiểm tra sau phun 3 - 5 ngày, nếu mật độ rầy còn cao trên đồng ruộng phải tiến hành phun lần 2.

+ Thuốc sử dụng để phun trừ rầy: Vuachest 800WG, Clodin 360WG, Apta 300WP, Chess 50WG, Oshin 20WP, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, ...

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 5:

+ Khẩn trương phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 trên diện tích có mật độ từ 50 con/m2 trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh.

+ Thời gian phun trừ từ nay đến hết ngày 04/8/2023.

+ Thuốc sử dụng trừ sâu cuốn lá nhỏ: Incipio 200SC, Director 70EC, Voliam targo 063SC, Minecto Star 60WG, Radiant 60SC, Clever 150SC, Ammate50 EC, Karate 2.5EC, Obaone 95WG, Takumi 20WG ...

* Lưu ý: Trên những diện tích lúa xuất hiện cả rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ gây hại có thể kết hợp 2 loại thuốc để phun trừ để tiết kiệm công phun.

Trong thời gian phun thuốc đến 3 - 4 giờ gặp mưa nhất thiết phải phun để đảm bảo hiệu quả phòng trừ.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới